Контакт

Техничка школа ГСП
Адреса:
Радослава Грујића 2
11118 Београд
Телефони:
011/2459466 – Директор
011/2458626 – Секретаријат
skolagsp@gmail.com
011/2445661 – Рачуноводство
011/2450052 – Образовање одраслих
011/2445217 – Образовање одраслих
011/2449637 – Зборница
011/2620252 – Општа пракса
Факс:
011/2458626 – секретаријат

Локација школе: