Контакт

Техничка школа ГСП
Адреса:
Радослава Грујића 2
11118 Београд
Телефони:
011/2459466 - Директор
011/2458626 - Секретаријат
skolagsp@gmail.com
011/2445661 - Рачуноводство
011/2450052 - Образовање одраслих
011/2445217 - Образовање одраслих
011/2449637 - Зборница
011/2620252 - Општа пракса
Факс:
011/2458626 - секретаријат

Локација школе: