За наставнике

2023/24

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама


ВОДИЧ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА

ВОДИЧ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА2022/23

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Нови)


Пример извештаја – стручно усавршавање

Приручник за наставу

ПРЕПОРУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН ПОВРАТАК У ШКОЛУ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Пословник о раду тимова ИОП

Правилник о интерном усавршавању

Правилник о сталном стручном усавршавању


 

Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.

Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.


Obuke za nastavnike – Učenje na daljinu


Dodatna uputstva o nastavi na daljinu

Prilog 1_ Primer operativnog plana rada nastavnika

 


Pravilnik o pedagoskoj normi

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

ВОДИЧ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И НАСТАВНИКЕ 31.8. 2019.


Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правила понашања у школи


ПРИМЕР ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ПРИМЕР ГОДИШЊИ ПЛАН

ПРИЛОГ ПЛАНА ИСКАЗИ СТАНДАРДА

ПРИЛОГ ПЛАНА Искази стандарда постигнућa

ГЛОБАЛНО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ

ВОДИЧ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2018/19


Припрема за час  (образац)


Правилник о оцењивању


СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


 Водич за час одељењског старешине


Образац за портфолио


 

Приручник о мобингу


Министарство просвете, науке и технолошког развоја