Информације

 

JANUARSKI ISPITNI ROK 2022-2023


 

Обавештење за ученике (Ванредно образовање)


Обавештење

Драги ученици , поштовани родитељи/ старатељи,законски заступници, кандидати обавештавамо вас, да образовање ванредних ученика и аутошкола Техничке школе ГСП Београд почиње поново да ради од понедељка 1 1.05.2020.године.
Детаљне информације прочитајте у следећим обавештењима:

Обавештење ученицима

Обавештење ученицима и кандидатима

Сагласност родитеља

Сагласност кандидата


Стручно оспособљавање

Наша Школа врши стручно оспособљавање у машинској, саобраћајној и електротехничкој струци. Све видове оспособљавања Школа изводи према захтевима радних организација.

Поштујући теоретске и законске поставке за одређена радна места будућих радника Школа сачињава Наставне планове и програме. Предавачи у теоретском и практичном делу наставе су одговарајући стручњаци Школе и заинтересоване или друге радне организације.

Како наставни план и програм стручног оспособљавања не траје годину дана, већ може да буде и краћи, то се упис за стицање стручне оспособљености може извршити и у току школске године.

ОБУКА ЗА РУКОВАОЦЕ ВИЉИШКРИМА

ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ (15 ЧАСОВА)

 1. Уводне основе унутрашњег транспорта 4 часа
 • палетизација транспорта (2 часа)
 • контејнеризација транспорта (2 часа)
 1. Претовар опасних материја 1 час
 2. Виљушкар 10 часова
 • подела и намена виљушкара (1 час)
 • бочни виљушкар (1 час)
 • основни делови виљушкара (3 часа)
 • контрола виљушкара пре почетка рада (1 час)
 • одржавање виљушкара (1 час)
 • дијаграм носивости (1 час)
 • општа правила коришћења виљушкара (2 часа)

ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ  ОБУКЕ  (8 ЧАСОВА)

 1. Подизање, спуштање тилтовање на себе  и од себе  употребом команднх инструментима односно ручних полуга виљушкара. (2 часа)
 2. Кретање виљушкаром по складишном простору или полигонун ( напред , назад) (1 час)
 3. Пуно окретање приликом кретања напред и у назад. (1 час)
 4. Улазак и излазак из палете на подлози , на висини и  у складишним  регалнима. (1 час)
 5. Кретање са теретом. (1 час)
 6. Комбинација манипулативних радњи са и без терета (утовар,истовар). (2 часа)

РУКОВАОЦИ АУТОДИЗАЛИЦАМА

ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ (15 ЧАСОВА)

Услов за упис ради стицања стручне оспособљености је завршена  најмање основна школа.

Теоријска настава за руковаоце дизалицама  се обавља у оквиру предмета „Технологија занимања „ и састоји се из еледећих тематских целина:

Теоријска настава за возаче дизалица се обавља у оквиру предмета „Технологија занимања „ и састоји се из еледећих тематских целина:

 1. Уводне основе механизације претовара 3 часа
 • Начини претовара робе
 • Подела робе према нечину утовара и истовара

2.Манипулисање опасним материјама   2 часа

 1. Дизалице 10 часова
 • Подела и намена дизалица
 • Погонске класе дизалица
 • Уређаји за захватање терета
 • Носивост дизалица
 • Безбедност приликом рада дизалица
 • Знакови (сигнали) за споразумевање
 1. Дизалица HYVA, AMCOVEBA, PAFLINGER И остале
 • Основни делови дизалице
 • Општа правила коришћења дизалице
 • Одржавање дизалице

 

ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ  ОБУКЕ (10 ЧАСОВА)

 1. Преглед дизалице пре почетка рада ( визуелна контрола, контрола заштите иод исклизавања, преглед деформитета,мерење отвора куке, преглед основног стања (1 часа)
 2. Припрема за манипулативне радње уз проверу карактеристика (максимално дозвољене носивости,номиналног растојања, подизне висине,габарита,максималног успона и максималне брзине , безбедан и здрав рад) (1 часа).
 3. Стартовање дизалице, искључивање уређаја за блокаду, прописано качење терета на куку дизалице, употреба команди за дизање и спуштање терета. (1 часа).
 4. Рад са дизалицом, положај куке при кретању, начин кочења при оптерећењу, кретање дизалицом по складишном или другом наменском простору (2 часа).
 5. Прилаз и подизање терета дизалицом ( начин постављања терета и припрема за дизање, сигнализација оператеру, довођење терета у транспортни положај, спуштање терета ) (1 часа).
 6. Превоз терета дизалицом( положај терета, ланца и куке при кретању, правила и начин транспорта дугих, округлих и неуравњаних комада, последице вибрација, превоз опасних материаја (2 часа).
 7. Одлагање терета ( прилаз и зсустављање на месту одлагања) (1 часа).
 8. Остављање дизалице након рада (1 часа).

  

ВОЗАЧИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ

Школа два пута годишње организује и спроводи испт за обављање  за такси делатности  за град Београд,уколико се укаже потреба и спроводи се по важећим Правилницима.

Услов за упис:

Завршен трећи степен стручне спреме образовног профила возач моторних возила,возач путничког аутомобила,возач аутобуса и теретних моторних возила,завршен четврти степен стручне спреме образовног профила  саобраћајни техничар,техничар друмског саобраћаја, завршен пети степен стручне спреме образовног профила возач специјалиста.

Возачка дозвола, старости најмање 7 година

Потврда о пет година радног искуства на пословима возача