Образовни профили

Образовање ванредних ученика

У ванредном школовању су заступљена и следећа специјалистичка занимања у петом степену стручности:

Машинство и обрада метала:

 1. Аутомеханичар
 2. Аутолимар
 3. Бравар
 4. Машински техничар моторних возила

Електротехника:

 1. Аутоелектричар
 2. Електротехничар за машине и опрему
 3. Електротехничар за електронику на возилима

 

Саобраћај:

 1. Возач моторних возила( Службени гласник РС бр.8/2018)
 2. Техничар друмског саобраћаја,( Службени гласник РС бр.8/2018)
 3. Возач моторних возила( Службени гласник РС 10/2013)
 4. Техничар друмског саобраћаја( Службени гласник РС 10/2013)

 

Специјалистичка занимања:

Машинство и обрада метала:

 1. Аутомеханичар -специјалиста
 2. Аутолимар -специјалиста
 3. Бравар -специјалиста

Електротехника:

 1. Аутоелектричар – специјалиста
 2. Електроенергетичар за машине и опрему

Саобраћај:

 1. Инструктор вожње
 2. Техничар друмског саобраћаја –специјалиста
 3. Возач моторних возила -специјалиста

 

Посебни програми оспособљавања:

 

 1. Возач тролејбуса
 2. Возач трамваја
 3. Руковаоц виљушкара
 4. Возач електроколица
 5. Руковалац компресорских постројења
 6. Руковалац краном
 7. Оспособљавање за превоз опасних материја
 8. Познавање града Београда (испит за такси возаче).