Саобраћај
III степен
Возач моторних возила

IV  степен
Техничар друмског саобраћаја

V степен
Возач моторних возила – инструктор
Возач моторног возила – специјалиста
Техничар друмског саобраћаја – специјалиста

Електротехника
III  степен
Аутоелектричар
Електромеханичар  машина и опреме

IV степен
Електротехничар електромоторних погона

V  степен
Електроенергетичар за машине и опрему
Аутоелектричар-специјалистa
Електроенергетичар за електричне инсталације

Машинство и обрада метала
III степен
Аутомеханичар
Аутолимар
Бравар

IV  степен
Машински техничар моторних возила

V  степен

Аутолимар-специјалиста
Аутомеханичар-специјалиста
Бравар-специјалиста