Администрација

Секретаријат
Божица Опачић, дипл.правник, секретар школе

Референти
Перовић Мирјана

Рачуноводство
Трнинић Виолета
, шеф рачуноводства

Благајник
Мирјана Станков

Служба ванредног образовања

Јелка Славуј

Референти

Грујић Марина

Контрец Гордана