Администрација

Секретаријат:
Божица Опачић, дипл.правник, секретар школе

Референти
Перовић Мирјана


Рачуноводство:
Трнинић Виолета, шеф рачуноводства

Благајник
Мирјана Станков

Организатор наставе ванредног образовања:
Драган Миловановић

Административни радници: Контрец Гордана Грујић Марина