Практична настава

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1. и 2. час од 07,00 до 09,00

Пауза од 09,00 до 09,30

3. и 4. час од 09,30 до 11,30
5. и 6. час од 11,30 до 13,30
7. и 8. час од 13,30 до 15,00

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ – ОБУКА ВОЖЊЕ
Образовање ученика – час – 45 минута

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
1. час од 07,00 до 07,45
2. час од 08,00 до 08,45
3. час од 09,00 до 09,45
4. час од 10,00 до 10,45
5. час од 11,00 до 11,45
6. час од 12,00 до 12,45
7. час од 13,00 до 13,45

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

1. час од 14,00 до 14,45
2. час од 15,00 до 15,45
3. час од 16,00 до 16,45
4. час од 17.00 до 17,45
5. час од 18,00 до 18,45
6. час од 19,00 до 19,45
7. час од 20,00 до 20,45
8. час од 21,00 до 21,45

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА

Ласта, Нишки пут,
С31,32,33,34 од 08,00 до 12,00
Пауза од 10,00 до 10,30
С35,36,37 од 08,00 до 13,00
Пауза од 10,30 до 11,00

БАС, Ласта, ГСП – терминуси, станица:
С41,42,43,44,45 од 08,00 до 13,00
Пауза од 10,00 до 10,30
од 13,00 до 18,00
Пауза од 15,00 до 15,30