Материјално-технички услови рада

За извођење теоријске и практичне наставе Техничка школа ГСП користи следеће просторије:

Матична локација, Зграда школе, Радослава Грујића 2, Београд, Врачар
Издвојена локација 1, ЈКП ГСП Београд, Дунавска 62, Београд, Палилула
Издвојена локација 2, ЈКП ГСП Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд
Издвојена локација 3, ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд – Ниш 2, Београд, Вождовац

Матична локација, Зграда школе, Радослава Грујића 2, Београд, Врачар 

НазивБрој просторијаПовршина (m2)
Учиоинице261312
Лабораторија280
Библиотека и медијатека са читаоницом152
Фискултурна сала са пратећим просторијама1326
Просторије без ходника (зборница, канцеларија стручне службе, директора, рачуноводства, секретара, Центра за обуку возача, образовања ванредних ученика, просторија домара, помоћне просторије, магацин, мокри чворови92590
Укупно4360

 

 Издвојена локација 1, ЈКП ГСП Београд, Дунавска 62, Београд, Палилула

НазивБрој просторијаПовршина (m2)
Радионице11990
Просторије без ходника (канцеларије, помоћне просторије и мокри чворови)5490
      Укупно1480

Издвојена локација 2, ЈКП ГСП Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд

НазивБрој просторијаПовршина (m2)
Учионица170
Укупно70

 Издвојена локација 3, ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд – Ниш 2, Београд, Вождовац

НазивБрој просторијаПовршина (m2)
Учионица2110
Укупно110