Простор

Материјално-технички услови рада

За извођење теоријске и практичне наставе Техничка школа ГСП користи следеће просторије: Матична локација, Зграда школе, Радослава Грујића 2, Београд, Врачар Издвојена локација 1, ЈКП ГСП Београд, Дунавска 62, Београд, Палилула Издвојена локација 2, ЈКП ГСП Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд Издвојена локација 3, ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд – Ниш 2, Београд, Вождовац

Матична локација, Зграда школе, Радослава Грујића 2, Београд, Врачар

Назив Број просторија Површина (m2)
Учиоинице 26 1312
Лабораторија 2 80
Библиотека и медијатека са читаоницом 1 52
Фискултурна сала са пратећим просторијама 1 326
Просторије без ходника (зборница, канцеларија стручне службе, директора, рачуноводства, секретара, Центра за обуку возача, образовања ванредних ученика, просторија домара, помоћне просторије, магацин, мокри чворови 9 2590
  Укупно 4360

 

 Издвојена локација 1, ЈКП ГСП Београд, Дунавска 62, Београд, Палилула

Назив Број просторија Површина (m2)
Радионице 11 990
Просторије без ходника (канцеларије, помоћне просторије и мокри чворови) 5 490
        Укупно 1480

Издвојена локација 2, ЈКП ГСП Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд

Назив Број просторија Површина (m2)
Учионица 1 70
  Укупно 70

 Издвојена локација 3, ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд – Ниш 2, Београд, Вождовац

Назив Број просторија Површина (m2)
Учионица 2 110
  Укупно 110