Ваннаставне активности

Планови и програми ваннаставних активности
Допунски и додатни рад
Школа ће организовати допунски и додатни рад.
Допунски рад ће бити реализован током школске године и таквом врстом рада биће обухваћени ученици:
– који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво
– који у току школске године више пута добију негативну оцену из него предмета
– који због болести, породичних или других оправданих разлога дуţе одсуствују са наставе

Додатна настава ће бити реализована током школске године и таква врста рада организоваће
се за обдарене и способније ученике који су посебно заинтересовани за поједине наставне
предмете из области у којима остварују завидан успех.

Припремни рад
Припремна настава ће се организовати за све ученике који полаţу разредни или поправни испит.
Она ће се организовати почетком маја за ученике завршних разреда, а крајем маја за
ученике осталих разреда.
Разредни, поправни и други испити обавиће се у јуну и августу месецу.

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правила понашања у школи

Секције и слободне активности ученика:

Слободне активности
Организатор: Наставници српског језика и књижевности, историје и географије
У току школске 2019/2020. године организоваће се посете позориштима.
Са неким позориштима већ постоји вишегодишња сарадња. Планирамо да ту сарадњу проширимо како би што већи број ученика упознао позориште као културну институцију. Гледањем позоришних представа ученици добијају могућност да уоче разлику између позитивних представа и књижевног дела, а самим тим професор има основу да час учини занимљивијим и квалитетнијим.
Било би идеално када би се остварила стална сарадња са једним позориштем (нпр. Народно) које би подразумевало и годишњу претплату на репертоар.

Посета биоскопима: искуство говори да је ученицима ближи биоскоп, па препоручујемо да се погледају екранизације књижевних дела „Руски културни центар“

Посете свим значајним културним и друштеним институцијама у граду: с обзиром на структуру ученика ове школе неопходно је упознати их са музејима, библиотекама, Домовима културе и осталим културним институцијама у граду.

Предлажемо одржавање једног јавног школског часа (месечно) у неком од београдских музеја

Обавезна организација и посета Сајму књига

Посете Старом двору

Посете Парламенту Републике Србије

Да би се ове активности реализовале неопходна је сарадња са Министарством просвете, свим друштвеним и културним институцијама чије су активности везане за рад са средњом школом.

Секције:

Новинарскa и секцијa електронског часописа школе
Организатор: Бранка Вуковић

Драмска секција
Организатор: Сања Вукобрат

Рецитаторска секција
Организатор: Биљана Перић

Литерарна секцијa
Организатор: Сања Вукобрат

Секција за стране језике
Организатор: Марија Милијев

Историјска секције
Организатор: Данијела Савић Стаматовић

Географска секција
Организатор: Смиљка Окука

Ауто – мото секција
Организатор: Саша Ристивојевић
Формирање ауто-мото секције је резултат идеје да се посебно стимулише анимација ученика за стваралачки рад у домену аутомобилизма, развијање спортског духа, осећај за колективни рад. Jедан од основних циљева је и образовање деце о саобраћају у домену безбедности. Рад секције директно утиче на афирмацију школе, унапређење резултата рада као и развијање колективног духа наставног кадра.

Секција за безбедност младих у саобраћају
Координатор: Joвана Василић

У школској години 2019-2020. ће се наставити са реализацијом вршњачке едукације кроз сарадњу са Саветом за безбедност општине Врачар, те тако омогућити да се тим за вршњачку едукацију ангажује јавно и изван школе.

Секција за мултимедије
Организатор: Јован Митровић

Хорска, музичка и оркестарска секција
Организатор: Тијана Аџић

Спортска секција
Организатор: Наставници физичког васпитања у зависности од спорта

Спорт Категорија Наставник
Кошаркашка М М Александар Селаковић
Кошаркашка Ж Ж Александар Селаковић
Одбојка М М Александар Селаковић, Радмила Ђурђановић
Одбојка Ж Ж Радмила Ђурђановић
Фудбал   Милош Живојиновић
Атлетика   Јасмина Живановић Поткоњак
Стони тенис   Јасмина Живановић Поткоњак
Рукомет Ж Ж Јасмина Живановић Поткоњак
Рукомет М М Милош Живојиновић, Радмила Ђурђановић
Пливање   Јасмина Живановић Поткоњак, Радмила Ђурђановић

Спортска такмичења

У школи ће бити организована такмичења у
кошарци
стоном тенису
одбојци
шаху
На нивоу општине наши ученици ће учествовати на општинском кросу, кросу града Београда, београдском маратону.
Као и сваке године и ове школске године у оквиру школе одржаће се у свим струкама за завршне разреде стручна такмичења,а обавиће се припреме за Градска и Републичка такмичења.

ХУМАНИТАРНА СЕКЦИЈА „СВЕТИ САВА“

Екскурзије ученика

Активности у области професионалне оријентације

Активности у области заштите животне средине

Активности здравствене превенције и превенције малолетничке деликвенције

Програм заштите деце од насиља