Савет родитеља

 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их родитељи ученика тог одељења на родитељском састанку који поводом тога сазива разредни старешина.