План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести