Обавештење

 • -

Обавештење

Category : Вести

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Радослава Грујића 2 
БЕОГРАД    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

              Драги ученици ,поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика обавештавамо вас да ће се настава ,у радној и наставној  недељи од 15. до 19.03.2021. године, реализовати на даљину преко школске платформе за учење на даљину  http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/,складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 12.03.2021. године . 

Сви облици наставе се реализују на даљину. 

У овом тренутку тешко се може предвидети могућност продужетка или укидање мера  које зависе од епидемиолошке ситуације.  

 • Испуњавање школских обавеза учења на даљину је обавезно за све ученике. Редовно посећивање школске платформе за учење на даљину , израда домаћих задатака и задатака које објављују предметни наставници је од изузетне важности.
 • Ученици на такав начин имају континуитет и квалитет наставног процеса и могућност постизања позитивних исхода учења. 
 • Ученицима који немају техничке могућности школа ће омогућити наставни материјал или могућност присутности на настави на даљину из школских просторија уколико то буде епидемиолошка ситуација и мере дозвољавала.
 • Уколико постоји било какав проблем везан за остваривање наставе на даљину због техничких или других немогућности остваривања и праћења наставе молимо вас да нас обавестите да би могли ученицима да пружимо подршку у превазилажењу потешкоћа .
 • Наставници ће у наредном периоду пратити и вредновати  развој, напредовање и ангажовање ученика што подразумева оцењивање ученика у току остваривања наставе на даљину у скалду са прописима који уређују оцењивање ученика у средњим школама.
 • Наставници су аутономни у планирању оцењивања па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину.
 • Ученици који су практичну наставу изводили у сервисима и компанијама у наредном периоду имају практичну наставу на даљину. 
 • Одлазак у сервисе и компаније у наредном периоду је искључиво на властиту одговорност и одговорност родитеља.
 • У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација на основу чега ће се доносити одлуке у наредном периоду и о свему ћемо вас благовремено обавештавати.
 • Модел организације наставе на даљину омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. 
 • Праћење наставе, израда домаћих задатака, комуникација са одељенским старешинама, стручним сарадницима ,предметним наставницима, директором школе обавља се по устаљеном начину који користимо од почетка новонастале епидемиолошке ситуације. 
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика молимо вас да ученицима пружите подршку и да их мотивишете да буду активни на школској платформи за учење и да заједничким снагама пребродимо тешкоће кроз које пролазимо.  
 • Комуникација на свим веб алатима мора бити исккључиво уважавајућа, пристојна и усмерена искључиво на васпитно образовни процес који је у добробит ученика.
 • Комуникација преко налога ученика на  е-учионици намењена  је искључиво за комуникацију наставника са ученицима у циљу  остваривање наставе на даљину, подршке ученицима, преузимања наставних материјала, израде домаћих задатака, тестова и сваке друге комуникације ученика са предметним наставником, одељенским старешином, стручним сарадником или директором школе. 
 • Родитељи за комуникацију са одељенским старешинама ,предметним наставницима , стручним сарадницима, директором школе могу користити све  веб алате којима је  до сада успостављена комуникација без коришћења комуникације путем е-учионице. 
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика своје сугестије , предлоге или напомене можете слати на е-mail  школе skolagsp@gmail.com.

Добро здравље ученицима и члановима породице жели колектив Техничке школе ГСП. 

                                                                                  Чувајте се !  

Директор        

Дипл. инг. Марија Вучинић