O школи

Основне информације

Назив: Техничка школа ГСП

Регистарски број: 6003516481

Шифра делатности: 80220

ПИБ: 100157484

Жиро-рачун: 840-1630660-52

Адреса: Радослава Грујића 2, 11000 Београд

Лого:

logo_tehnicka_skola_gsp