Контакт ванредно

Служба ванредног образовања 

Организатор наставе ванредног образовања:
Митровић Жарко
дипломирани саобраћајни инжењер

Референти: 

  1. Контрец Гордана
  2. Падежанин Радмила
  3. Перовић Мирјана

Контакт телефони:

011/2450052

062/8031168

E-mail:

vanredno@tehnickaskolagsp.edu.rs