Обука за правилну употребу дечjих аутоседишта

  • -

Обука за правилну употребу дечjих аутоседишта

Category : Вести

Пројекат је реализован 05.06.2019.год.у амфитеатру Техничке школе ГСП. Предавању је присуствовало 20 колега.

Општи циљ овог пројекта  јесте рад на превенцији и утицање на промену свести првенствено код родитеља који су у раној фази развоја детета, њихов и највећи ауторитет. Затим утицање на промену свести васпитача и патронажних сестара, који су у најранијим данима развоја детета управо у контакту са родитељима и препознајући њихов потенциј имамо циљ да се они упознају и да стеку неопходна знања која могу даље ширити ка родитељима.

Обука се састоји из теоријског и практичног дела, подела едукативних брошура и попуњавање еволуационих листова.

На теоријском делу, кроз интерактивну презентацију упознајемо представнике циљне групе (родитеље, васпитаче, патронажне сестре) са проблемима неправилног превоза деце у возилу, законској регулативи, подели дечјих аутоседишта у зависности од узраста детета, правилима монтирања дечјег аутоседишта у возилу (посебно за групу „0“ и „0+“ а посебно за 1, 2,3 и комбинована аутоседишта), правилима постављања детета у дечје аутоседиште. Такође, посебан део се односи на недоумице и заблуде које представници циљне групе имају а тичу се употребе дечјих аутоседишта, интерактивно дискутујемо и закључујемо позитивне ставове, који су нам неопходни како би представници циљне групе изградили позитивно понашање и стекли навику правилне употребе дечјих аутоседишта.

Практични део, представља  практично монтирање дечјих аутоседишта у возилу. Ово се најчешће ради испред сале и реализује се одмах након теоријског дела. Тренер демонстрира правилно монтирање аутоседиште у возилу (посебно за групу „0“ и „0+“ а посебно за 1, 2,3 и комбинована аутоседишта). Затим присутни сами пробају монтажу и на лицу места се отклањају грешке и усвајају правила правилног постављања.

 

Реализатор пројекта:

Драгана Весић, дипл.инж.саоб.