Обавештење о непосредној настави од 19.04.2021.

 • -

Обавештење о непосредној настави од 19.04.2021.

Category : Вести

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Радослава Грујића 2
БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Драги ученици ,поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика обавештавамо вас да ће се од 19.04.2021. године наставни процес одвијати по комбинованом моделу по распореду часова усвојеном 1.09.2020. године.
Непосредну наставу од 19.04. до 23.04. 2021. године похађа група Б  свих одељења док је група А на настави на даљину преко школске платформе за учење на даљину http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/,
Ученици подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника  су преподневна смена , а подручје рада Саобраћај послеподневна смена.
Практична настава у сва три подручја рада се изводи искључиво у непосредној  настави .

 • Ученици који су из оправданих разлога на настави на даљину настављају праћење наставе на даљину са назнаком да у сваком тренутку могу променити модел наставе у комбиновани модел наставе, са обавезом да долазе у договору са предметним наставником на одговарање у школу уз примену свих мера заштите.
 • Редовно похађање непосредне наставе или  наставе  на даљину је од кључног значаја за успех ученика и за превазилажење свих потешкоћа везаних за васпитно образовни процес у школи.
 • Редовно посећивање школске платформе за учење на даљину, израда домаћих задатака и задатака које објављују предметни наставници је од изузетне важности.
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници молимо вас за сарадњу и подршку ученицима у учењу и редовном посећивање наставе у школи и на даљину.
 • Имамо циљ да до краја другог полугодишта ученици постигну бољи успех у односу на успех на крају трећег класификационог периода, да остваре позитивне исходе учења и да школску 2020/21. годину успешно завршимо.
 • Ученици који имају техничких потешкоћа имају могућност доласка на непосредну наставу и коришћење школских капацитета за наставу на даљину.
 • Комуникација на свим веб алатима као и непосредна комуникација мора бити искључиво уважавајућа, пристојна и усмерена искључиво на васпитно образовни процес који је у добробит ученика.
 • Комуникација преко налога ученика на  е-учионици намењена  је искључиво за комуникацију наставника са ученицима у циљу  остваривања наставе на даљину, подршке ученицима, преузимања наставних материјала, израде домаћих задатака, тестова и сваке друге комуникације ученика са предметним наставником, одељењским старешином, стручним сарадником или директором школе.
 • Родитељи за комуникацију са одељенским старешинама ,предметним наставницима , стручним сарадницима, директором школе могу користити све  веб алате којима је  до сада успостављена комуникација без коришћења комуникације путем е-учионице.
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика своје сугестије , предлоге или напомене можете слати на е-mail  школе skolagsp@gmail.com.
 • Добро здравље ученицима и члановима породице жели колектив Техничке школе ГСП.
    Чувајте се !

Директор 
Дипл. инг. Марија Вучинић