Обавештење – Потребна документа за упис у први разред

  • -

Обавештење – Потребна документа за упис у први разред

Category : Вести

 

За упис у средњу школу потребно је припремити следећа документа:

 

  1. Уредно попуњену пријаву за упис у средњу школу
  2. Извод из матичне књиге рођених
    (можете приложити копију извода уз оригинал на увид. Уколико сте пријаву урадили електронски, извод није потребан)
  3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
  5. Сведочанства за 6, 7 и 8. разред основне школе
  6. Лекарско уверење о здравственом стању за упис у средњу школу. Уверење се добија код лекара опште праксе детета.
  7. За образовни профил Возач моторних возила, потребно је доставити Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом за Б и Ц категорију. Ово уверење се вади на „медицини рада“ у Дому здравља